• Български
  • German
  • English

СМДЛ ИМУНО - МЕД 77

За нас

Правна идентификация: Решение № 550 на Ловешки окръжен съд от 12.05.2004г. Правният статут е Дружество с ограничена отговорност с адрес на

· управление: гр.Ловеч жк.“Червен бряг” бл.109 вх.Е ет.1

· седалище: гр.Ловеч ул.”Съйко Съев” № 27

 “СМДЛ ИМУНО-МЕД 77” ООД има следния предмет на дейност:

Извършване на имунохематологични, клиниколабораторни, вирусологични, микробиологични и паразитологични изследвания; ядрено-магнитен резонанс, както и други специализирани медицински изследвания за извънболнична помощ, като се извършват  и търговски сделки само за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване нa пациентите.

Лабораторията е разкрита през 2002г. като “СМДЛ ИМУНО-МЕД 77” ЕООД с решение № 273 на Ловешки окръжен съд и предмет на дейност: имунохематологични, клиниколабораторни, вирусологични и микробиологични изследвания на кръв и друг биологичен материал.

“СМДЛ ИМУНО-МЕД 77” ЕООД е преобразувана в ООД чрез вписване на нов съдружник и разширяване предмета на дейност.

Собственост: Дружеството е 100% частна собственост.

Управление: Управлява се от лекар със специалност трансфузионна хематология.

Местоположение: гр.Ловеч ул.”Съйко Съев” № 27

 Лабораторията се намира в партерния етаж на бившата градска поликлиника, в непосредствена близост до потребителите на лабораторни изследвания. Местоположението позволява на пациентите пряк достъп до общопрактикуващи лекари, специалисти, МБАЛ и ЦСНМП.