• Български
  • German
  • English

СМДЛ ИМУНО - МЕД 77

Апаратура

ИМУНО-МЕД 77 е модерно оборудвана лаборатория, с апарати на водещи фирми в областта на лабораторната и образна диагностика, отговарящи на световните стандарти за качество. Модерната апаратура и висококвалифицирания персонал гарантират високото качество и точност на Вашите изследвания!

Нашите апарати за образна диагностика:

Рентген LISTEM REX RF
Нов рентгенов апарат гарантиращ минимално облъчване за лекар и пациенти. Има модерна скопична изобразителна система. Използва мулти-микропроцесорна технология, осигуряваща по-добро качество на рентгеновите снимки!
Image

Спирален компютърен томограф

Siemens Somatom Plus 4

Image
Цифров 3D ехограф с Doppler Image

 

 Нашите апарати за лабораторна диагностика:

  Автоматичен биохимичен анализатор BS 200

Image
  Автоматичен хематологичен анализаторImage
  Полуавтоматичен биохимичен анализаторImage
  Полуавтоматичен хематологичен  анализаторImage
 ◊ Йон-селективен анализатор  
  2 ELISA Reader