• Български
  • German
  • English

СМДЛ ИМУНО - МЕД 77

Образна диагностика

Тук ще намерите информация за следните изследвания:

Абдоминална ехография  Рентгеново изследване на бял дроб  Рентгеново изследване на кости
Изследване на дебело черво(Иригография)  Венозна урография  Хистеросалпингография
Рентгеново изследване при деца
Изследване на хранопровод, стомах, дуоденум
Рентгеново изследване при бременни 


ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ДА ИНФОРМИРАМЕ! 

◊  Информирайте вашия лекуващ лекар за всички рентгенови изследвания, които са Ви правени във връзка със заболяването, дори те да са провеждани в друго здравно заведение.

◊  Попитайте Вашия лекар как ще повлияе резултата от рентгеновото изследване на по-нататъшното ви лечение.

◊  Не забравяйте, че изследването се прави за уточняване на диагнозата на заболяването и е във Ваша полза.

◊  Предупредете лекаря, ако има вероятност да сте бременна.

◊  Изискайте защита на лъчечувствителните органи, особено при децата.

◊  Ако придружавате Ваш близък, не стойте в рентгеновия кабинет по време на изследването, освен в случаите, когато трябва да му помагате. В този случай поискайте защитна престилка.

Вие имате право да откажете рентгеновото изследване или трябва да потвърдите с подписа си, че сте информиран за рисковете и сте съгласен с изследването.

Ако в прочетеното тук не сте намерили отговор на всички интересуващи ви въпроси относно риска при рентгеновотоизследване, попитайте рентгенолога.