• Български
  • German
  • English

СМДЛ ИМУНО - МЕД 77

Референтни стойности

 


 Кръвна захар:   
 На гладно3,5-6,1mmol/l 
 2h след обременяване с 75 г. глюкоза<7,8mmol/l 
 Хематологични показатели:   
 Хемоглобин (Hb)

мъже: 130-180

жени: 115-160

g/l

g/l

 
 Хематокрит (HCT)мъже:0,37-0,55

жени:0,35-0,44

  
 Еритроцити (Er)мъже: 4,4-5,9

жени: 3,7-5,3

T/l

T/l

 
 СУЕ

мъже <50г.: 11

        >50г.: 15

жени <50г.: 12

        >50г.: 20

mm/h

mm/h

mm/h

mm/h

 
Левкоцити (WBC)3,5-10,5g/l
 
Тромбоцити (PLT)130-440g/l
 
Лимфоцити (Ly)
0,6-4,1
g/l
 
Гранулоцити (Gran)2,0-7,8g/l
 
MCV82-98fl
 
MCH26,5-32
pg  
MCHC295-360 g/l