• Български
  • German
  • English

СМДЛ ИМУНО - МЕД 77

Хормони

Тироксин, свободен (СТ4=FT4)

 

  През последните години определянето на свободния дял на тироксина намери място в диагностиката на заболяванията на щитиовидната жлеза. Доколкото се определя само биологично активният свободен дял на Т4, се изключват причините за получаване на фалшиво повишени или понижени стойности в резултат на промени в концентрацията на тироксинсвързващия белтък. Все пак методите за определяне количеството на СТ4 все още са свързани с много технически проблеми. Относително често възникват причини за подаване на неточни разултати.

  Референтни граници: 8-30pmol/l (100-385ng/ml)