• Български
  • German
  • English

СМДЛ ИМУНО - МЕД 77

Биохимични изследвания
Алкална фосфатаза
Кисела фосфатаза
Холинестераза

Аминотрансферази (трансаминази)

Лактатдехидрогеназа Глюкоза в кръвта 
 Желязосварзващ капацитет Парапротеини Хлориди
 

 АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА      

Серумната активност на алкалната фосфатаза се обуславя от образуването на ензима и от неговото отделяне в жлъчните пътища.

Най-голям е относителния дял на костния изоензим - 70% от общата активност, следван от чревния изоензим (около 20% от общата активност) и чернодробно-жлъчния изоензим (около 10% от общата активност). алк. фосфатаза

  Референтни граници: 

             - мъже    - 98-280  U/l

             - жени    - 98-275  U/l

 Понижена:
 Повишена:

Семейна хипофосфатазия

Хипотиреоидизъм

Хиповитаминоза С

Обоснована от костния изоензим

Хиперпаратиреоидизъм

Недостиг на витамин D (остеомалация, рахит)

Хипофизарен нанизъм 

болест на Paget

остеобластични тумори на костите

(преди всичко карцином на гърдата и простатната жлеза)

остеомиелосклероза

болест на Boeck

медикаментозно обусловена (антиепилептично лечение

Обусловена от чернодробно-жлъчния изоензим

вътре- и постхепатална холестаза с различна етиология

тумори (преди всичко хипернефром)

Хипертиреоидизъм 

                                       

      HbA1C (гликиран хемоглобин)

  

    В зависимост от концентрацията на серумната глюкоза част от хемоглобиновата молекула в N-терминалния край на б-Веригата се гликира. Тя отразява средната глюкозна концентрация през последните 2-3 месеца, което позволява да служи за преценка на резултатите от лечението на болни със захарен диабет. Стойности на гликирания хемоглобин под 6,5% говорят за добро повлияване от лечението.

  Референтни граници: 

             4-7% от общия хемоглобин

  Увеличен:

             При задоволително повлияване от лечението: под 6,5%

             При незадоволително повлияване: над 10%

             Възможности за неправилна преценка

                          -  фалшиво повишени стойности НbА1с:

                          бъбречна недостатъчност, хиперлипопротеинемии

                           - фалшиво понижени стойности на НbА1с:

                           хемолитични анемии