• Български
  • German
  • English

СМДЛ ИМУНО - МЕД 77

Цени
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ                                                   
 
 Пълна кръвна картина 
 Един показател 
 СУЕ 
 Диференциално броене на левкоцити 
 Морфология на еритроцити 
 Ретикулоцити 
 КРЪВОСЪСИРВАНЕ И ФИБРИНОЛИЗА 
 Време на кървене   
 Време на съсирване
 
 Протромбиново време
 
 Фибриноген 
 APTT/KKB/ 
 БИОХИМИЯ  
 Общ белтък
 
 Албумин 
 Глюкоза 
 Глюкоза - кръвно захарен профил 
 Билирубин - общ  
 Билирубин - директен 
 Холестерол - общ 
 HDL - Холестерол 
 LDL - Холестерол  
 Триглицериди

 

 Maстна обмяна-общ, HDL,LDL  холестерол, триглицериди
 
 Maстна обмяна и глюкоза 
 Креатинин 
 Урея  
 Пикочна киселина 
 ASAT 
 ALAT 
 ГГТП 
 Алкална фосфатаза 
 Креатинкиназа 
 СК-МБ 
 Алфа амилаза - кръв 
 Алфа амилаза - урина 
 Натрий 
 Калий 
 Калций  
 Желязо 
 ЖСК 
 Гликиран хемоглобин
 
 Окултни кръвоизливи
 
 УРИНА 

 pH, белтък, кръв,  глюкоза, седимент, кетони, билирубин,

 уробилиноген, относително тегло 

 
 Белтък 
 pH 
 Билирубин 
 Уробилиноген 
 Глюкоза 
 Кетони 
 Кръв  
 Седимент 
 Тест за бременност 
 Тест за наркотици - 6 показателя (1 показател 7 лв)
 
 ХУМОРАЛЕН ИМУНЕН ОТГОВОР
 
 Общи имуноглобулини IgA
 
 Общи имуноглобулини IgG 
 Общи имуноглобулини IgM 
 Серумен комплемент C3 фракция
 
 Серумен комплемент C4 фракция 
 Криоглобулини 
 Алфа 1 - антитрипсин 
 Алфа 1 - гликопротеин
 
 Алфа 2 макроглобулин
 
 Церулоплазмин 
 Трансферин 
 Хаптоглобин 
 ИМУНОГЛОБУЛИНИ 
 Общи имуноглобулини Ig M 
 Общи имуноглобулини Ig G 
 Общи имуноглобулини Ig A 
 C 3 компонент на комплемента 
 СЕРОЛОГИЧНИ И ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
 C-реактивен протеин 
 Антистрептолозинов титър/AST/ 
 Ревматоиден фактор/RF/ 
 Ferritin
 
 Сифилис /RPR/ 
 Сифилис /RPR,TPHA/
 
 Хепатит B/HBsAG/ 
 Хепатит C/HCV/ 
 СПИН/HIV1/2/ 
 Aнти HAV-IgM
 
 Aнти HBs 
 Aнти Hbe 
 Aнти Hbc IgM
 
 HBeAg 
 Хеликобактер пилори/сух тест/ 
 Хеликобактер пилори IgG 
 Хеликобактер пилори IgM
 
 Хеликобактер пилори антиген (фецес)
 
 Хламидии/сух тест/ 
 Хламидия трах.IgM и IgG  антитела ELISA  
 Хламидия трах.IgG антитела ELISA 
 Хламидия трах.IgM антитела ELISA 
 Хламидия трах.IgA антитела ELISA
 
 Инфекциозна мононуклеоза IgM 
 Инфекциозна мононуклеоза IgG
 
 Инфекциозна мононуклеоза IgM+IgG
 
 Туберкулоза IgG антитела
 
 Рубеола IgG
 
 Рубеола IgM 
 Херпес Симплекс IgG
 
 Херпес Симплекс IgM
 
 Херпес Симплекс IgG+IgM
 
 Херпес Зостер IgG 
 Херпес Зостер IgM
 
 Херпес Зостер IgG+IgM
 
 ИМУНОГЕНЕТИКА 
 HLA-B27 
 АВТОИМУНИТЕТ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН
 
 ANA профил/dsDNA,RNA,SM,SS-A/Ro,SS-B/La,Scl-70,CENT,yo-1 
 Анти Sm антитела
 
 Анти RNP антитела
 
 Антикардиолопинови антитела ACL
 
 Антикардиолипинови антитела AMA
 
 ДИАГНОСТИКА НА ОСТЕОПОРОЗА
 
 Маркер за костна резорбция(DPD) 
 Маркер на костното образуване Н-МID Osteoclastin  
 Маркер на костното образуване Beta-Cross Laps
 
 ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
 Кръвна група и Rh фактор 
 Определяне на слаб D антиген /Du/ 
 Подрупа на А антиген 
 Изследване на еритроантитела 
 Титър на еритроантитела 
 ХОРМОНИ 
FT3 
 FT4 
 T3 
 T4 
 TSH 
 Anti-TPO 
 TAT 
 MAT 
 TAT+MAT 
 FT4 +TSH 
 FT3 + FT4 + TSH 
 Пролактин 
 Естрадиол 
 Тестостерон 
 Кортизол 
 СТХ 
 Инсулин 
 Ренин 
 Паратхормон 
 ФСХ 
 ЛХ  
 Прогестерон 
 2 репродуктивни хормона 
 3 репродуктивни хормона 
 4 репродуктивни хормона 
 ДНЕА-сулфат 
 Андростендион 
 TУМОРНИ МАРКЕРИ  
 AFP 
 CEA 
 15-3 
 19-9 
 125 
 PSA/free/ + PSA/total/ 
 PSA/total/ 
 ЧХГ 
 Tg 
 МИКРОБИОЛОГИЯ 
 Носен секрет  
 Гърлен секрет 
 Очен секрет 
 Ушен секрет 
 Храчка с микроскопски препарат 
 Бронхоалвеоларен лаваж с микроскопска оценка 
 Ранев секрет 
 Урина с микробно число  
 Микроскопско изследване на трихомонас вагиналис  
 Вагинален секретс микроскопски препарати 
 Цервикален секрет с микроскопска оценка 
 Еякулат 
 Простатен секрет 
 Уретрален секре 
 Фецес,анален секрет 
 Антибиограма /до 8 диска/ 
 Антибиограма /над 10 диска/ 
 Плеврален пунктат 
 Хемокултура 
 Гонорея-антиген 
 ЦИТОЛОГИЯ 
 Цитологичен препарат
 
 ХИСТОЛОГИЯ 
 Изготвяне на препарат
 
 До парафиново блокче
 
 До готово блокче+оцветка
 
 Консултация на готов препарат
 
 Препис на биопсичен материал
 
 ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

 Паразитни изследвания-издаване на здравна

 книжка или за детски заведения 

 
 Ехинококоза-ELISА 
 Tоксоплазмоза-ELISA+РПХА 
 Tрихинелоза-ELISA+РПХА 
 Лаймаска болест IgG/IgM/ 
 Лаймска болест IgG+IgM 

 ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ

 
 -на място  
 -домашно посещение /след предварително записване/ 
 РЕНТГЕНОЛОГИЯ 
 Рентгенография на челюстите в специални проекции 
 Рентгенография на лицеви кости 
 Рентгенография на околоносни синуси 
 Специални центражи на черепа 
 Рентгенография на стернум 
 Рентгенография на ребра 
 Рентгенография на бял дроб 
 Рентгенография на крайници 
 Рентгенография на длан и пръсти 
 Рентгенография на стерноклавикуларна став 
 Рентгенография на сакроилиачна става 
 Рентгенография на тазобедрена става 
 Рентгенография на бедрена кост 
 Рентгенография на колянна става  
 Рентгенография на подбедрица 
 Рентгенография на глезенна става 
 Рентгенография на стъпало и пръсти 
 Рентгенография на клавикула 
 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 
 Рентгенография на скапула 
 Рентгенография на раменна става 
 Рентгенография на антебрахиум 
 Рентгенография на гривнена става 
 Рентгенография на череп 
 Рентгенография на гръбначни прешлени 
 Обзорна рентгенография на гръден кош и бял дроб 
 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 
 Рентгенография на корем  
 Рентгенография на таз 
 Томография на гръден кош и бял дроб 
 Интравенозна холангиография 
 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва 
 Рентгеново изследване на тънки черва със сонда 
 Иригография 
 Венозна урография 
 Хистеросалпингография 
 Спирална компютърна томография